Digitala brevlådor

Fler företag och människor har en digital brevlåda. Bara Kivra har nästan 4 miljoner användare.

I Ekopost kan ert företag eller organisation skicka brev till mottagare som har digital brevlåda. Samtidigt som ni tillgodoser mottagaren så effektiviserar och digitaliserar ni er egen verksamhet.

Kan ni skicka en större del av era försändelser till digitala brevlådor minskar ni er pappersanvändning, era printkostnader, era kuvertinköp och era portokostnader. På så vis blir verksamheten också mer hållbar och miljöanpassad. Dessutom kostar respektive digital försändelse mindre än ett traditionellt frankerat brev.

Ekopost kan hjälpa till att ansluta din organisation till digitala brevlådor. Framöver kommer fler och fler försändelser att skickas digitalt. Digitala lösningar blir dominerande när myndigheter, företag och organisationer skall kommunicera med varandra eller med medborgare. Ekopost stödjer utskick till flera olika digitala brevlådor som såsom statliga Mina Meddelanden och privata såsom Kivra och Digimail i Sverige. Vi kan också ansluta till andra digitala brevlådor i Skandinavien såsom e-Boks i Danmark och DigiPost i Norge.