Massutskick

I tjänsten Massutskick kan man skicka ett dokument till många mottagare samtidigt genom att ladda upp dokument och sändlista i Ekopost.

Vår mjukvara gör resten och skickar ut försändelsen till alla mottagare i de kanaler ni väljer. Har ni personnummer kopplat till era mottagare i sändlistan kan vår mjukvara dessutom känna av om det finns en digital brevlåda kopplad till mottagaren. På så vis kan brev utifrån samma sändlista, skickas samtidigt i Ekopost, men gå iväg antingen som fysiska brev  eller som digitala, till t ex Kivra. Mycket smidigt och effektivt. Finns det e-post i sändlistan som ni vill använda kan vi även sortera för e-postutskick.

Massutskick passar utmärkt för exempelvis marknadsbrev, inbjudningar, kallelser och liknande.