Printtjänst

Tillsammans med våra partners är vi en av Skandinaviens största printshops och portoköpare och kan därför erbjuda er marknadens bästa priser för alla era fysiska utskick, oavsett volymer. 

Istället för att gå till er skrivare på kontoret, hämta utskriften och lägga den i kuvert, frankera och kanske till och med gå till posten med den kan du låta Ekopost ta över hela hanteringen och ni kan sköta alla brevutskick direkt från datorn. Det har inte heller någon betydelse var du befinner dig så länge du har tillgång till en internetuppkoppling.  

Med Ekopost kan alla skriva ut färdiga brev, oavsett om det gäller s.k ”handläggargenererad” post till en mottagare eller fakturautskrifter eller marknadsbrev till många. Att skriva ut genom oss gör att ni slipper printa, kuvertera, frankera och lämna till postdistributör. Förutom tid så sparar ni pengar från dag ett.

Naturligtvis har dina utskrifter en originalmall. Skulle era mallar mot förmodan inte passa i våra tvåfönsterkuvert hjälper vi dig med enkla justeringar för att loggor och mottagaradresser skall anpassas. Vi skriver ut breven med lokalt porto i hela Norden om era mottagare finns utomlands.

Dessutom så kan du konfigurera ditt utskick och bestämma om det ska vara i färg, dubbelsidigt och om det ska vara A- eller B-post. En annan uppskattad möjlighet är att ladda upp och förbereda utskicket i Ekopost men bestämma att det först ska skickas till mottagaren senare. En bra funktion inför t ex semesterperioden där en handläggare kanske inte vill lägga över på någon annan att hantera de utskick man själv är ansvarig för.

Vår produktion använder Svanen-märkt papper och är certifierad ISO 14001 för miljö, ISO 9001 för kvalitet samt ISO 27001 för informationssäkerhet.

Ni spar värdefull tid genom att lämna över en stor del av den utgående posthanteringen till Ekopost. Samtidigt är vi tillsammans med våra partners är vi en av Skandinaviens största printshops och portoköpare och kan därför erbjuda er verksamhet marknadens bästa priser för alla fysiska utskick, oavsett volymer.